Warszawskie Przedszkole Muzyczne

powstało w marcu 1999 roku. Od wielu lat jest działalnością konsultacyjną Warszawskiej Szkoły Muzycznej prowadzoną w formie zajęć praktycznych. Ma na celu kształcenie muzyczne oraz przygotowywanie do dalszej edukacji muzycznej.

Warszawskie Przedszkole Muzyczne działało w różnych latach w wielu dzielnicach Warszawy. Były to między innymi: Praga, Bemowo, Białołęka, Ursynów, Wola, Ochota.
Obecnie od kilku lat Przedszkole działa w ścisłej współpracy ze szkołami muzycznymi:
- Warszawska Szkoła Muzyczna (Centrum i Ursynów)
- Zespół Szkół Muzycznych I st. im. S. Moniuszki

Regulamin

1. Warszawskie Przedszkole Muzyczne jest działalnością konsultacyjną Warszawskiej Szkoły Muzycznej prowadzoną w formie zajęć praktycznych. Ma na celu kształcenie muzyczne oraz przygotowywanie do dalszej edukacji muzycznej.
Warszawskie Przedszkole Muzyczne nie jest "przedszkolem" w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

2. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych:
- w Centrum 2 razy w tygodniu,
- na Ursynowie 1 raz w tygodniu.

3. Program obejmuje:
- umuzykalnienie, w grupach do 10 dzieci
- naukę gry na fortepianie, indywidualnie.

4. Czas trwania zajęć
- umuzykalnienie
w grupach młodszych 30 minut
w grupach starszych 45 minut.
- nauka gry na fortepianie 15 lub 30 minut indywidualnie.

5. Przedszkole Muzyczne pracuje zgodnie z kalendarzem roku szkolnego szkół województwa mazowieckiego (z uwzględnieniem świąt, ferii i innych dni wolnych).

6. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci poza zajęciami ponoszą rodzice lub opiekunowie.

7. Opłaty są ustalane na początku września i obowiązują przez cały rok szkolny. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia i nie zmniejsza opłat. Opłaty należy wnosić w pierwszym tygodniu zajęć każdego miesiąca. Brak opłaty
w terminie powoduje automatyczne zawieszenie zajęć do czasu jej uregulowania.

8. Rodzice i opiekunowie oraz uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19.

Partnerzy Przedszkola

Serdecznie dziękujemy wszystkim patronom i partnerom, którzy od początku istnienia Przedszkola wspierają jego działania.

moniuszko2

Passa
owlCode