Plan zajęć

Centrum - ul. Żytnia 64
pawilon I piętro (stacja metra Młynów)
Zajęcia we wtorki i piątki.
Umuzykalnienie:
godz. 16.30-17.00 grupa I (3-4 lat)
godz. 17.00-17.45 grupa II (5-6 lat)

Ursynów - Al. Komisji Edukacji Narodowej 36
Galeria Ursynów, I piętro, lok. 126 (stacja metra Natolin)
Zajęcia w środy.
Umuzykalnienie:
godz. 16.30-17.15 grupa I (3-4 lata)
godz. 17.30-18.15 grupa II (5-6 lat)

Przedmioty

Zajęcia Przedszkola Muzycznego odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Ich głównym celem jest rozwijanie wrażliwości i zdolności muzycznych dzieci. Zajęcia dzielą się na grupowe umuzykalnienie oraz indywidualną naukę gry na fortepianie.

Umuzykalnienie
Zajęcia umuzykalnienia realizowane są w grupach wiekowych:
dzieci młodsze (3-5 lat) - zajęcia 30 minut
dzieci starsze (zerówka) - zajęcia 45 minut.
Grupy liczą do 10 dzieci.
Są to główne i najważniejsze zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku 3-6 lat. Przez zabawę z muzyką poznają one podstawowe pojęcia muzyczne, uczą się wyrażać ekspresję, poznają proste struktury rytmiczne. Starsze dzieci zapoznają się z elementami notacji muzycznej (nuty, klucze, wartości rytmiczne), uczą się posługiwać terminologią muzyczną. Wszystkie te umiejętności dzieci przyswajają sobie poprzez zabawy i ćwiczenia przy muzyce, rozwijając swój słuch i wrażliwość muzyczną. Zajęcia zbiorowe są też znakomitą okazją do rozwijania śmiałości, odpowiedzialności, a przede wszystkim umiejętności współpracy w grupie.

Nauka gry na fortepianie
Są to zajęcia indywidualne, wzorowane na kształceniu w szkole muzycznej, gdzie przedmiot główny, nauka gry na wybranym instrumencie, oparta jest na relacji mistrz-uczeń. Podobny charakter mają nasze zajęcia.
Nauczyciel pracuje z uczniem indywidualnie przez 15 lub 30 minut (wskazana jest obecność rodziców lub opiekunów).
Dzieci poznają pierwsze tajniki zawodu muzyka. Na początku są to umiejętności wydobywania dźwięku, czytania nut, rozpoznawania wartości rytmicznych. Po kilku miesiącach dzieci uczą się realizować coraz trudniejsze elementy muzyki - dynamikę, artykulację, charakter wykonywanych utworów.
Niezwykle ważne są publiczne występy. Na koncertach mali artyści zdobywają pierwsze doświadczenia sceniczne, nieodłączny element zawodu muzyka.

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

rozpoczęcie zajęć 13 i 15 września
ferie świąteczne 23 grudnia - 1 stycznia
ferie zimowe 15 - 28 stycznia
ferie Wielkanocne 28 marca - 2 kwietnia
zakończenie zajęć 19 i 21 czerwca

Kalendarz zajęć jest zbieżny z kalendarzem roku szkolnego szkół województwa mazowieckiego.