Umuzykalnienie

Zajęcia Opłata za miesiąc zajęć
Ursynów 300 zł
Centrum 380 zł

Nauka gry na fortepianie

Zajęcia Ursynów Opłata za miesiąc zajęć
15 min. 1x w tygodniu 300 zł
30 min. 1x w tygodniu 390 zł
Zajęcia Centrum Opłata za miesiąc zajęć
15 min. 2x w tygodniu 380 zł
30 min. 2x w tygodniu 560 zł

Informacje dodatkowe

Jednorazowa opłata wpisowa 170 zł dla nowych uczestników zajęć.

Opłaty są obliczone w skali roku, ilość zajęć w miesiącu może być różna.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia i nie zmniejsza opłat.