Umuzykalnienie

Zajęcia Opłata za miesiąc zajęć
Centrum 250 zł
Ursynów 200 zł

Nauka gry na fortepianie

Zajęcia Centrum Opłata za miesiąc zajęć
15 min. 2x w tygodniu 250 zł
30 min. 2x w tygodniu 370 zł
Zajęcia Ursynów Opłata za miesiąc zajęć
15 min. 1x w tygodniu 200 zł
30 min. 1x w tygodniu 260 zł

Informacje dodatkowe

Jednorazowa opłata wpisowa 120 zł dla nowych uczestników zajęć.

Opłaty są obliczone w skali roku, ilość zajęć w miesiącu może być różna.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia i nie zmniejsza opłat.