Umuzykalnienie

Zajęcia Opłata za miesiąc zajęć
Ursynów 260 zł
Centrum 330 zł

Nauka gry na fortepianie

Zajęcia Ursynów Opłata za miesiąc zajęć
15 min. 1x w tygodniu 260 zł
30 min. 1x w tygodniu 340 zł
Zajęcia Centrum Opłata za miesiąc zajęć
15 min. 2x w tygodniu 330 zł
30 min. 2x w tygodniu 490 zł

Informacje dodatkowe

Jednorazowa opłata wpisowa 150 zł dla nowych uczestników zajęć.

Opłaty są obliczone w skali roku, ilość zajęć w miesiącu może być różna.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia i nie zmniejsza opłat.